Nederlands Instituut van Psychologen

 

Het Nederlands Instituut van Psychologen is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. U herkent de leden aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP

Links beroepsverenigingen

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten

Psychische problemen? De psycoloog helpt! Op deze site ziet u wat een psycholoog doet.

BIG register

Het BIG-register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.

Psychologenpraktijk Corinne Wesselingh

Medisch Centrum Bussum Zuid

Piet Heinlaan 50B

1403 TZ  Bussum

Telefoon: (035) 5319733

E-mail: Corinne@psybussum.nl