Aanmelding en kosten

Psychologenpraktijk Corinne Wesselingh

Medisch Centrum Bussum Zuid

Piet Heinlaan 50B

1403 TZ  Bussum

Telefoon: (035) 5319733

E-mail: Corinne@psybussum.nl

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het?

Je kunt je telefonisch of per mail aanmelden. Dit kan op verwijzing van je huisarts, maar ook op eigen initiatief. Het eerste gesprek is bedoeld om te onderzoeken wat je problemen zijn. Aansluitend volgt de behandeling. Soms is het beter om je door te verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening. Het doel is uiteindelijk dat je je problemen de baas wordt en op eigen kracht weer verder kunt.

Wachttijd

Momenteel is de wachttijd ongeveer 6 weken.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

 

Omdat ik als GZ-psycholoog contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars, vindt vergoeding plaats vanuit het basispakket (generalistische basis ggz). Een verwijsbrief van de huisarts en de (vermoedelijke) DSM-diagnose is voor vergoeding noodzakelijk voor de basis ggz. Klachten die buiten de DSM classificatie vallen kunnen door de huisarts zelf of door de praktijkondersteuner van de huisarts worden behandeld. Het tarief voor zelfbetalers, d.w.z. de cliënten die niet gebruik willen maken van hun zorgverzekeraar is € 95,00.

Relatieproblemen, burnout en aanpassingsstoornissen worden niet vergoed.


Eigen risico

 

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de basis ggz valt, zoals de meeste zorg, voor een deel onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico € 385,– voor de gehele gezondheidszorg.

Op basis van je klachten kun je gebruik maken van een door de NZA vastgesteld product: kort, middel, intensief of onvolledig behandeltraject, ieder met de bijbehorende behandelduur en tarieven.

Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van je klachten. In 2020 gelden de volgende tarieven volgens de NZA:

– Kort                                                                                 € 503,47
– Middel                                                                             € 853,38
– Intensief                                                                         € 1383,65
– Onvolledig behandeltraject                                          € 207,19

Declaratie

Ik heb voor 2020 in de BGGZ met alle zorgverzekeraars een contract gesloten. Wanneer ik een contract heb met de zorgverzekeraar stuur ik de declaratie rechtstreeks naar je zorgverzekeraar. Niet verzekerde zorg betaal je zelf.

Gekwalificeerde hulp

Als gekwalificeerd gz-psycholoog ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) en geregistreerd in het BIG-register.